Site Loader

SEMINARI: Introducció del gènere Agave en la península Ibèrica

Cicle de seminaris IBB

Ponent: Carles Burguera (Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) / Universitat de Barcelona)

Data: dimecres, 27 de març de 2019, 12:00 hores

Lloc: Sala Salvador de l’IBB


Els primers viatges de Colom a Amèrica porten, d’entre molts presents, alguns individus del gènere Agave als reis de la corona d’Aragó. La novetat de les espècies vegetals del nou món són col·leccionades per la burgesia de tot Europa i plantades als jardins privats, des d’on es busquen exemplars únics i rars. El clima mediterrani de la península Ibèrica permet que aquestes espècies s’estableixin al territori sense gaire dificultat i es comencin a naturalitzar. Les masies aprofiten els usos d’aquestes espècies i les planten prop de les cases i conreus per al seu aprofitament, tal i com queda pales en gravats i fotografies. Actualment les distribucions dels tàxons ens permeten veure el seu grau de naturalització i el possible origen i introducció dels diferents individus a la península Ibèrica.

El recent treball sobre la Revisió del gènere Agave L. a Catalunya ha identificat fins a 12 tàxons naturalitzats en el territori i altres cinc a tenir en compte en un futur, essent A. americana L. l’espècie més comuna.

Actualitat

Finalització del procés de selecció de la Direcció de l’Institut Botànic de Barcelona per als propers quatre anys, segons el Reglament de Règim Intern de l’IBB com a centre mixt del CSIC i l’Ajuntament de Barcelona.

Nou director amb data del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el projecte de direcció.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies