Cargador de la web

SEMINARIO: Introducción del género Agave en la Península Ibérica

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Carles Burguera (Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) / Universitat de Barcelona)

Fecha: miércoles, 27 de marzo de 2019, 12:00 horas

Lugar: Sala Salvador de l’IBB


Els primers viatges de Colom a Amèrica porten, d’entre molts presents, alguns individus del gènere Agave als reis de la corona d’Aragó. La novetat de les espècies vegetals del nou món són col·leccionades per la burgesia de tot Europa i plantades als jardins privats, des d’on es busquen exemplars únics i rars. El clima mediterrani de la península Ibèrica permet que aquestes espècies s’estableixin al territori sense gaire dificultat i es comencin a naturalitzar. Les masies aprofiten els usos d’aquestes espècies i les planten prop de les cases i conreus per al seu aprofitament, tal i com queda pales en gravats i fotografies. Actualment les distribucions dels tàxons ens permeten veure el seu grau de naturalització i el possible origen i introducció dels diferents individus a la península Ibèrica.

El recent treball sobre la Revisió del gènere Agave L. a Catalunya ha identificat fins a 12 tàxons naturalitzats en el territori i altres cinc a tenir en compte en un futur, essent A. americana L. l’espècie més comuna.

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias