Site Loader

Les novetats del volum 35 de Collectanea Botanica

El volum 35 de Collectanea Botanica, la revista que edita l’Institut Botànic de Barcelona, ja està disponible. En aquest volum, el novè que es publica de manera ininterrompuda des que va aparèixer el nou format de la revista el 2008, es donen a conèixer els següents treballs: Portada_collectanea_2016 Articles:
  • New xenophytes from La Palma (Canary Islands, Spain), with emphasis on naturalized and (potentially) invasive species Otto & F. Verloove
  • Catàleg i valoració de les plantes aquàtiques de l’estany de Sils (La Selva, Catalunya) Mercadal
  • Centaurea inexpugnabilis, una nueva especie de la sección Acrocentron para la flora ibérica P. Ferrer-Gallego, R. Roselló, C. J. Mansanet-Salvador, J. Gómez, C. Totta, E. Laguna & J. B. Peris
  • Noves aportacions al coneixement de la flora al·lòctona de la comarca del Baix Llobregat (Catalunya, Espanya) Álvarez, N. Ibáñez & C. Gómez
  • Re-evaluation of Helichrysum italicum complex (Compositae: Gnaphalieae): A new species from Majorca (Balearic Islands) Herrando-Moraira, J. M. Blanco-Moreno, L. Sáez & M. Galbany-Casals
Notes breus:
  • Typification of Crepis sancta (L.) Babc. (Compositae, Cichorieae) P. Ferrer-Gallego & S. Talavera
  • A new species of Gutierrezia (Asteraceae, Astereae) from Argentina Ratto & A. Bartoli
  • Youngia japonica (L.) DC. (Compositae), recently detected in Barcelona Pyke
  • Sobre la taxonomía y la nomenclatura de Achillea ceretanica (Asteraceae), y su relación con otro microtaxon del agregado de millefolium I. Soriano
Necrològica:
  • In memoriam, Ferran Royo Pla (1969-2016) Laguna & R. Senar
Per a aquest volum es van incorporar al Comitè Editorial de Collectanea Botanica els investigadors de la casa Noemí Montes i Daniel Vitales, a més de la nostra bibliotecària Karina Barros. Podeu descarregar-vos els articles a la pàgina web de la revista: http://collectaneabotanica.revistas.csic.es/

Autors: Alfonso Susanna i Jordi López-Pujol

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies