Site Loader

De plantes silvestres a delicatessen

Un estudi publicat a la revista Ecological Economics, dut a terme per diversos grups de recerca entre els quals hi figuren investigadors del grup Etnobiofic [Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)-Universitat de Barcelona], analitza la pervivència de la recol·lecció i del consum de plantes silvestres comestibles a partir de 1133 entrevistes dutes a terme en set territoris de la península Ibèrica i un de les Illes Balears. Malgrat que els resultats d’aquest estudi apunten a un retrocés generalitzat en la recol·lecció i en el consum d’aquestes plantes, les tendències varien significativament segons els usos de les plantes, que mostren que les espècies amb un alt valor cultural i una funció recreativa de la seva recol·lecció segueixen essent populars.

En determinades zones, com és el cas de Mallorca, el consum d’algunes plantes considerades pròpies d’èpoques de misèria mostra un cert increment i un canvi en la percepció que porta als consumidors actuals a valorar-les com a delicatessen.

Crithmum maritimum Artà (Mallorca) Joan Vallès (1) DSCN0392 DSCN8928

Aquest mateix estudi posa de manifest diferències notables en el consum de les mateixes espècies en diferents zones; a tall d’exemple podem citar que mentre que a Mallorca es continua recol·lectant i consumint fonoll marí, al litoral català aquest consum és pràcticament nul. Per altra banda, els diferents territoris estudiats mostren també les seves particularitats pel que fa a les espècies; així, els resultats fan palesa les grans popularitat i importància cultural de les nous a Catalunya, dels aranyons a Euskadi i del fonoll a Mallorca, com a components destacats dels seus licors tradicionals respectius (ratafia, patxaran i herbes), la qual cosa indica que el profit que traiem del medi on vivim, a part de l’ús físic que en fem, té una forta càrrega cultural.

Autors: Teresa Garnatje i Joan Vallès

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies