Site Loader

CANNUSE: la base de dades sobre usos tradicionals del Cannabis

El Cannabis és un dels gèneres més versàtils en quant a usos i ha sigut explotat pels humans durant milers d’anys per les seves propietats medicinals i tèxtils, per les seves llavors d’alt valor nutricional i per la seva resina psicoactiva. Avui dia el cànnabis és el focus de nombroses recerques, majoritàriament centrades en l’estudi de la seva composició química i de les seves propietats medicinals. Malgrat que es segueixen desenvolupant noves aplicacions per a aquesta planta, malauradament alguns dels seus usos tradicionals són cada cop menys freqüents i fins i tot hi ha casos on aquest coneixement arriba a desaparèixer per complet. La informació sobre els usos del Cannabis és àmplia però la diversitat de format de les fonts d’informació fa que sigui imprescindible estandarditzar i sintetitzar aquestes dades.

La base de dades CANNUSE (cannusedb.csic.es) busca ser un recurs per a científics i per al públic general on trobar els usos tradicionals d’aquesta planta de manera ordenada. La base de dades conté unes 2300 entrades extretes d’un total de 649 publicacions, abordant aplicacions medicinals, alimentàries o tèxtils del Cannabis entre d’altres usos etnobotànics i que provenen de diferents regions i cultures del món. Aquesta base de dades pot ser el punt de partida per a noves recerques i estratègies de desenvolupament basades en el coneixement tradicional.


Balant, M., Gras, A., Gálvez, F., Garnatje, T., Vallès, J. & Vitales, D. 2021. CANNUSE, a database of traditional Cannabis uses – an opportunity for new research. Database 2021, baab024.
doi.org/10.1093/database/baab024

Autors: Manica Balant, Airy Gras, Francisco Gálvez, Teresa Garnatje, Joan Vallès & Daniel Vitales

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies