Site Loader

Nombre cromosòmic i mida del genoma en Atriplex mollis del sud de Tunísia i Atriplex lanfrancoi de Malta (Amaranthaceae)

El gènere Atriplex (Amaranthaceae), típicament halòfit, és constituït per unes 400 espècies de zones temperades i subtropicals, algunes amb usos econòmics, una cinquantena de les quals habiten a la regió mediterrània.

Atriplex mollis, present a Algèria, Tunísia i Líbia, és molt tolerant a condicions d’ariditat i salinitat elevades. Cremnophyton lanfrancoi, endèmica de Malta -a uns 200 km en línia recta de les costes tunisianes- i única espècie del seu gènere, presenta afinitats morfològiques amb el tàxon abans mencionat. També hi té proximitat filogenètica, i en un estudi va ser situat dins del gènere Atriplex i en un clade amb A. cana, espècie propera a A. mollis, i va ser combinat en aquest gènere, com a A. lanfrancoi. També existeix l’atribució de les tres espècies fins ara citades a Cremnophyton, amb les combinacions C. canum i C. molle.

Atriplex mollis en el seu hàbitat natural.

Atesos el conflicte taxonòmic entre els gèneres Atriplex i Cremnophyton i l’escassesa de dades citogenètiques sobre l’espècie nord-africana i la maltesa, l’objectiu d’aquest treball va ser d’efectuar recomptes cromosòmics i estimar la quantitat d’ADN nuclear, per citometria de flux, en diverses poblacions d’ambdues espècies per tal de veure les similituds o diferències entre elles i la seva variabilitat interpoblacional. Es van estudiar nou poblacions tunisianes d’A. mollis i dues de malteses d’A. lanfrancoi, que van donar uns resultats força homogenis en els dos paràmetres considerats.

Les dues espècies són diploides amb un nombre cromosòmic de 2n = 18. Es tracta del primer report del nombre cromosòmic en l’espècie nord-africana. Pel que fa a la maltesa, l’únic recompte anterior era de 2n = 20, però les determinacions actuals són ben clares (el testimoni del recompte anterior és un dibuix) i confirmen el nombre de base x = 9, com a l’espècie anterior. A més, la quantitat d’ADN nuclear -estimada per primer cop en totes dues espècies-, amb valors mitjans de 2C = 3,41 i 2C = 3,51 pg en els tàxons continental i illenc, respectivament, consoliden la idea de la coincidència en el nombre cromosòmic.

Les dades de quantitat d’ADN nuclear permeten considerar dos grups de poblacions amb diferència significativa, la qual no sembla dependre ni de la distribució geogràfica ni d’aspectes ambientals. En tot cas, les semblances morfològiques i les afinitats filogenètiques establertes anteriorment -que mostren el gènere Atriplex monofilètic amb Cremonphyton a l’interior- i l’homogeneïtat citogenètica reportada en aquest treball donen suport a considerar el gènere monotípic Cremnophyton inclòs en Atriplex. Aquest treball és fruit d’una col·laboració del grup de recerca català amb investigadors tunisians i maltesos.

 

Més informació:

Tlili, A., Gouja, H., Vallès, J., Garnatje, T., Buhagiar, J., Neffati, M. 2020. Chromosome number and genome size in Atriplex mollis from southern Tunisia and Atriplex lanfrancoi from Malta (Amaranthaceae). Plant Systematics and Evolution, 306, 11. https://doi.org/10.1007/s00606-020-01643-1

 

Autors: Teresa Garnatje i Joan Vallès

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies