Site Loader

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU) – MECD

oferta-feina-etnobioficEl grup de recerca EtnoBioFic, format per investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) i de la Universitat de Barcelona (UB) busca un/a titulat/da en:

Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Farmàcia o afins

per a un contracte FPU a Barcelona en el camp de la Biologia Evolutiva de Plantes, amb especial èmfasi en l’estudi dels cromosomes i, en particular, de l’ADN ribosòmic. Busquem una persona motivada per a la investigació i interessada en adquirir competències docents universitàries, per a sol·licitar un contracte de Formació de Professorat Universitari (FPU) en aquesta convocatòria, que finalitza el 22 de desembre de 2015 a les 14 h (hora peninsular). Etnobiofic és un grup pluridisciplinari i molt actiu, amb una llarga trajectòria investigadora, una dilatada experiència en la formació de doctors i una elevada productivitat científica. Més detalls a www.etnobiofic.cat. Requisitis i experiència:
  • Els sol·licitants hauran d’acreditar que es troben en possessió del títol de grau i que estan matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2015-2016 o en possessió del títol de màster o bé estar matriculats en el curs 2015-2016 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2016-2017.
  • És necessari un expedient acadèmic superior a 8 en el grau i a 8,5 en el màster.
  • És desitjable un bon nivell d’anglès.
 Durada i dotació:
  • La durada màxima serà de 4 anys, excepte per a persones amb discapacitat que serà de 6 anys. Els contractes pre-doctorals tindran una durada anual, prorrogable per períodes anuals, previ l’informe favorable de la comissió de doctorat.
  • La data prevista per a l’inici de la incorporació dels beneficiaris s’haurà de produir abans de l’1 de novembre del 2016 (i com a molt aviat, cap al juny de 2016, quan es resolgui la convocatòria).
  • El sou serà de 1.173 € mensuals més dues pagues extres cada any.
Criteris d’avaluació: Primera fase: s’efectuarà amb el criteri exclusiu de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dins de l’àrea de l’ANEP a la que el sol·licitant hagi optat concórrer. Segona fase: la valoració de mèrits dels candidats, de 0 a 6 punts, serà realitzada per un comitè d’avaluació de l’ANECA, que només tindrà en compte els mèrits presentats pels sol·licitants d’acord amb els següents criteris:
  • Interès científic i qualitat del projecte formatiu (fins a 0,5 punts).
  • CV del sol·licitant (fins a 2 punts).
  • CV del director de tesi (fins a 2,5 punts).
  • Activitat investigadora del grup receptor dels darrers 5 anys (fins a 1 punt).
Els candidats estrangers amb llengua materna diferent de l’espanyol han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud estar en possessió de l’acreditació del B2 d’espanyol o de català, excepte els candidats que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o màster en català o en castellà. Tota la informació relativa a aquesta convocatòria es pot trobar a: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2015.html Els interessats escriviu a:

Sònia Garcia Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) Passeig del Migdia s. n. 08038 Barcelona www.etnobiofic.cat Email: soniagarcia@ibb.csic.es; sphaeromeria@gmail.com

LA CONVOCATÒRIA ACABA EL 22 DE DESEMBRE A LES 14 H. CONTACTEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER A PODER PREPARAR LA SOL·LICITUD ADEQUADAMENT!

Visites al papilionari

Durant la primavera (març-juny) les escoles poden venir a visitar el papilionari els dimecres al matí. Per a més informació contacteu amb info@ibb.csic.es

Actualitat

Signat el nou conveni del centre mixt amb l’acord del CSIC i el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Nou conveni amb data del 10/11/2023.

Consulta aqui el conveni.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies