Site Loader

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU) – MECD

oferta-feina-etnobioficEl grup de recerca EtnoBioFic, format per investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) i de la Universitat de Barcelona (UB) busca un/a titulat/da en:

Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Farmàcia o afins

per a un contracte FPU a Barcelona en el camp de la Biologia Evolutiva de Plantes, amb especial èmfasi en l’estudi dels cromosomes i, en particular, de l’ADN ribosòmic. Busquem una persona motivada per a la investigació i interessada en adquirir competències docents universitàries, per a sol·licitar un contracte de Formació de Professorat Universitari (FPU) en aquesta convocatòria, que finalitza el 22 de desembre de 2015 a les 14 h (hora peninsular). Etnobiofic és un grup pluridisciplinari i molt actiu, amb una llarga trajectòria investigadora, una dilatada experiència en la formació de doctors i una elevada productivitat científica. Més detalls a www.etnobiofic.cat. Requisitis i experiència:
 • Els sol·licitants hauran d’acreditar que es troben en possessió del títol de grau i que estan matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2015-2016 o en possessió del títol de màster o bé estar matriculats en el curs 2015-2016 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2016-2017.
 • És necessari un expedient acadèmic superior a 8 en el grau i a 8,5 en el màster.
 • És desitjable un bon nivell d’anglès.
 Durada i dotació:
 • La durada màxima serà de 4 anys, excepte per a persones amb discapacitat que serà de 6 anys. Els contractes pre-doctorals tindran una durada anual, prorrogable per períodes anuals, previ l’informe favorable de la comissió de doctorat.
 • La data prevista per a l’inici de la incorporació dels beneficiaris s’haurà de produir abans de l’1 de novembre del 2016 (i com a molt aviat, cap al juny de 2016, quan es resolgui la convocatòria).
 • El sou serà de 1.173 € mensuals més dues pagues extres cada any.
Criteris d’avaluació: Primera fase: s’efectuarà amb el criteri exclusiu de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dins de l’àrea de l’ANEP a la que el sol·licitant hagi optat concórrer. Segona fase: la valoració de mèrits dels candidats, de 0 a 6 punts, serà realitzada per un comitè d’avaluació de l’ANECA, que només tindrà en compte els mèrits presentats pels sol·licitants d’acord amb els següents criteris:
 • Interès científic i qualitat del projecte formatiu (fins a 0,5 punts).
 • CV del sol·licitant (fins a 2 punts).
 • CV del director de tesi (fins a 2,5 punts).
 • Activitat investigadora del grup receptor dels darrers 5 anys (fins a 1 punt).
Els candidats estrangers amb llengua materna diferent de l’espanyol han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud estar en possessió de l’acreditació del B2 d’espanyol o de català, excepte els candidats que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o màster en català o en castellà. Tota la informació relativa a aquesta convocatòria es pot trobar a: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2015.html Els interessats escriviu a:

Sònia Garcia Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) Passeig del Migdia s. n. 08038 Barcelona www.etnobiofic.cat Email: soniagarcia@ibb.csic.es; sphaeromeria@gmail.com

LA CONVOCATÒRIA ACABA EL 22 DE DESEMBRE A LES 14 H. CONTACTEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER A PODER PREPARAR LA SOL·LICITUD ADEQUADAMENT!

Actualitat

Finalització del procés de selecció de la Direcció de l’Institut Botànic de Barcelona per als propers quatre anys, segons el Reglament de Règim Intern de l’IBB com a centre mixt del CSIC i l’Ajuntament de Barcelona.

Nou director amb data del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el projecte de direcció.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

  «gener 2023»
  DlDtDcDjDvDsDg
        
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   
  5
   
  6
   
  7
   
  8
   
  9
   
  10
   
  11
   
  12
   
  13
   
  14
   
  15
   
  16
   
  17
   
  18
   
  19
   
  20
   
  21
   
  22
   
  23
   
  24
   
  25
   
  26
   
  27
   
  28
   
  29
   
  30
   
  31
   
       

Butlletí de notícies