Site Loader

Gènesi i evolució de l’espècie endèmica Centaurea tentudaica

En el gènere Centaurea L., la poliploïdia és un fenomen molt comú i es creu que és clau en la història de la seva diversificació i evolució. Els autors han publicat diversos treballs on es confirma la presència de casos d’hibridació homoploide i també d’altres d’hibridació al·lopoliploide en aquest gènere.

Figura 1. Centaurea tentudaica (esquerra) i Centaurea amblensis (dreta). Fotos: Alfonso Susanna i Francisco Márquez.

En el marc de la recerca d’espècies endèmiques amb una distribució molt reduïda, va sorgir l’interès en conèixer la gènesi de Centaurea tentudaica (Fig. 1), un endemisme hexaploide que té una única localitat amb tres nuclis a la Serra de Tudia (Badajoz), i amb un origen fins ara desconegut. El nivell hexaploide d’aquesta espècie apuntava a un origen al·lopoliploide per hibridació, tot i que l’autopoliploïdia tampoc es podia descartar degut al grau de semblança morfològica amb una altre espècie, C. amblensis (Fig. 1). Gràcies a la cooperació entre investigadors del Departament de Producció Forestal i Biodiversitat Vegetal de la Finca La Orden Valdesequera (Junta d’Extremadura) i de l’Institut Botànic de Barcelona, i mitjançant al·loenzims, seqüències de tres marcadors moleculars (regió ribosòmica nuclear ETS i gens de còpia baixa AGT1 i PgiC), i la modelització de nínxol ecològic, es va investigar la gènesi de C. tentudaica. Els candidats a possibles parentals es van escollir per la seva proximitat geogràfica i morfològica a C. tentudaica: C. amblensis, C. galianoi i C. ornata.

Figura 2. Neighbor-Net de la regió PgiC de Centaurea tentudaica. Les lletres corresponen als clades. * indica els clades estadísticament recolzats en l’anàlisi bayesiana amb una probabilitat posterior superior a 0,90. = 0,071.

Les anàlisis Neighbor-Net dels marcadors moleculars (Fig. 2) mostren una estreta relació entre C. amblensis i C. tentudaica i cap relació amb cap de les altres espècies, uns resultats que suggereixen que C. tentudaica és un autopoliploide de C. amblensis. El patró de bandes dels al·loenzims també dona suport a la hipòtesi de l’autopoliploïdia i mostra alts nivells de diversitat genètica en el poliploide, fet que podria suggerir múltiples orígens mitjançant creuaments recurrents de citotips tetraploides i diploides de C. amblensis. La modelització de nínxol ecològic es va utilitzar per analitzar la distribució de les possibles espècies parentals durant les condicions climàtiques actuals, de l’últim màxim glacial (LGM), del darrer període interglacial (LIG) i del penúltim màxim glacial (PGM). Donant suport als resultats moleculars que suggereixen que C. tentudaica es va originar a partir de C. amblensis, la modelització de nínxols confirma que la distribució passada de C. amblensis (Fig. 3) es superposava a la distribució actual de C. tentudaica.

Figura 3. Distribució potencial de Centaurea amblensis a l’actualitat, darrer màxim glacial (LGM), darrer període interglacial (LIG) i penúltim màxim glacial (PGM). Les zones ombrejades indiquen la probabilitat de presència segons l’escala de color que es mostra a la figura. Els punts negres representen les ubicacions utilitzades per construir el model. La línia negra contínua indica la línia de costa de la península Ibèrica als dos màxims glacials (LGM i PGM). El triangle blau representa la localitat actual de Centaurea tentudaica.

Més informació:

Moreyra, L. D., Márquez, F., Susanna, A., Garcia‐Jacas, N., Vázquez, F.M. & López‐Pujol, J. 2021. Genesis, Evolution, and Genetic Diversity of the Hexaploid, Narrow Endemic Centaurea tentudaica. Diversity 13: 72. doi.org/10.3390/d13020072

Autors: Núria Garcia-Jacas, Jordi López-Pujol i Alfonso Susanna

Nomenclatural type catalogue

Events

  «May 2024»
  MonTueWedThuFriSatSun
    
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   
  5
   
  6
   
  7
   
  8
   
  9
   
  10
   
  11
   
  12
   
  13
   
  14
   
  15
   
  16
   
  17
   
  18
   
  19
   
  20
   
  21
   
  22
   
  23
   
  24
   
  25
   
  26
   
  27
   
  28
   
  29
   
  30
   
  31