Master Works

 • Castillo, O. In progress. Estudis evolutius i biogeogràfics del gènere Pseudognaphalium Kirp. (Compositae) basats en Hyb-Seq. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: M. Galbany- Casals, N. Garcia-Jacas. Tutor: I. Soriano.
 • Cuscó, J. In progress. Filogeografia de Sphagnum magellanicum aggr. als Pirineus. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directores: A. Pérez Haase, N. Garcia-Jacas. Tutor: A. Pérez Haase.
 • Ghouri, S. In progress. Geographical sources and migratory connectivity for an V. cardui butterflies outbreak: combining hydrogen and strontium stable isotopes. University of Ottawa. Directors: C. Bataille, G. Talavera.
 • Tol, H. In progess. Remote-sensing based characterization of phytophagous insects breeding sites – building a database. Master in remote sensing and geographical information systems (GIS). Universitat Autònoma de Barcelona. Directors: G. Talavera, C. Domingo-Marimon.
 • Toro, E. In progress. Wolbachia infections in recently speciated butterflies. Master in Bioinformatics. Universitat Pompeu Fabra. Directors: G. Talavera, K. Lohse.
 • Águeda, E. 2021. Análisis comparativo de la organización del genoma en las Balanophoraceae: impacto del ADN en la obesidad genómica. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster d’Agrobiologia Ambiental. Director: J. Pellicer. Tutor: J.M. Ninot.
 • Ashworth, J. 2021. Evolution, Dispersal and Elevation: The Asteraceae in the European Alps. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals. Director: O. Hidalgo. Tutor: M.S. Martos.
 • Besolí, N. 2021. Hybrid invasive Kalanchoe in the Mediterranean basin: genomic and cytogenetic insights. Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: S. Garcia, D. Vitales.
 • López-Mañas, R. 2021. Remote sensing vegetation indices to model insect migration. Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica. (Extraordinary Award). Directors: G. Talavera, C. Domingo-Marimon.
 • Pueyo, P. 2021. Modelización de nicho ecológico aplicada a la conservación del endemismo relicto de Asia Oriental Glyptostrobus pensilis (Cupressaceae). Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural. Directors: J. López-Pujol, N. Nualart & S. Herrando-Moraira. Tutor: I. Soriano.
 • Moreyra, L. 2019. El origen de los complejos poliploides de Centaurea crocata y Centaurea tentudaica. Génesis y evolución. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: N. Garcia-Jacas, A. Susanna. Tutor: J.M. Blanco.
 • Pascual, J.P. 2019. Repeat contribution to genome size ups and downs in family Asteraceae. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: S. Garcia, D. Vitales. Tutor: J. Vallès.
 • Shugulí, A. 2019. Estudio de tipos nomenclaturales de taxones marroquís descritos por Font Quer, “Iter Maroccanum” 1927-1930. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: N. Montes-Moreno, N. Nualart. Tutor: I. Soriano.
 • Burguera, C. 2018. Revisió del gènere Agave L. a Catalunya. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: N. Ibáñez, J. López-Pujol. Tutor: I. Soriano.
 • Farelo, P. 2018. Montjuïc, un laboratori natural per a invasions vegetals. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: N. Ibáñez, J. López-Pujol. Tutor: I. Soriano.
 • Gironell, N. 2018. Potential distribution modeling of three alpine plants with MaxEnt under current and 2070 future climate conditions. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències. Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, Especialitat en Ecologia Terrestre. Directors: M. Galbany-Casals, J. López-Pujol, P. Carnicero.
 • Cachón, P. 2017. Kalanchoe ×houghtonii (Crassulaceae) as an invasive plant: potential distribution by Ecological Niche Modelling (ENM). Facultad de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: D. Vitales, S. Massó, J. López-Pujol.
 • Requena, J. 2017. Diversitat genètica i delimitació específica del complex Centaurea alba en la península Ibèrica. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: P. Carnicero, N. Garcia-Jacas.
 • Gavioli, L. 2016. Reunir totes les plantes de Catalunya, Adquisició de 5 herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer. Centre d’història de la ciència (CEHIC), Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. Directors: O. Hochadel, N. Ibáñez.
 • Navarro, M. 2016. The invasion of Sicyos angulatus across the planet: Present, Future and Niche Conservatism. Instituto de Estudios de Postgrado, Universidad de Córdoba. Directors: J. López-Pujol, R. Vilatersana.
 • Russu, A. 2016. Ricerche floristiche nel territorio di Alghero (Sardegna NW-Italia). Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, Università degli Studi di Sassari. Directors: E. Farris, A. Susanna.
 • Buenaventura, P. 2015. Diversitat genètica i modelització ecològica del nínxol per a quatre espècies del complex Cheirolophus webbianus de l’illa de Tenerife. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Directors: D. Vitales, T. Garnatje, L. Moiset Agustí.
 • Guerrero, C. 2014. Especiació en el complex d’Artemisia arborescens (Asteraceae) en els arxipèlags macaronèsics. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques. Directors: T. Garnatje, J. Vallès, D. Vitales.
 • Herrando, S. 2014. Comparative phylogeography of chloroplast and nuclear DNA markers reveals ancient and present hybridization in the Mediterranean Helichrysum pendulum complex (Compositae). Facultat de Biociències, Universidad Autònoma de Barcelona. Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, especialitat Ecologia Terrestre. Directors: M. Galbany-Casals, R. Vilatersana.
 • Pomar, M. 2014. Conservació d’espècies vegetals en perill crític en les Illes Salvatges. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Director: R. Vilatersana.
 • Serrasolsas, G. 2014. Etnobotànica del Gironès. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques. Directors: T. Garnatje, J. Vallès.
 • Gavioli, L. 2012. Estudis sobre l’herbari Trèmols de l’Institut Botànic de Barcelona. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biologia Experimental. Directors: N. Ibáñez, I. Soriano.
 • San Martín, M. B. 2012. Variabilidad genética en Centaurea: Endemismos del Sur de Italia. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat amb orientació en conservació i gestió de la biodiversitat. Directors: S. López-Vinyallonga, N. Garcia-Jacas.
 • Galian, A. 2011. Naturalesa híbrida de Centaurea genesii-lopezii. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: J. López-Pujol, N. Garcia-Jacas.
 • Massó, S. 2011. Diversidad genética y filogeografia en Carduncellus dianius. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: J. López-Pujol, R. Vilatersana.
 • Vitales, D. 2010. Implications of molecular systematic analyses on the conservation of rare and threatened taxa: the genus Cheirolophus (Asteraceae). Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Màster en Biodiversitat. Directors: T. Garnatje, J. Vallès, J. Pellicer.