Site Loader

Taller de xiulells i trompes

Encara queden, a la Cerdanya, persones que saben elaborar xiulells i trompes amb fusta de salze (o, si no se’n disposa, de freixe). Aquesta activitat s’ha de portar a terme durant el mes de maig, car és l’època en què la fusta és en el seu òptim per a la manipulació que en cal fer. El dia i l’hora indicats, algunes d’aquestes persones faran, a Guils de Cerdanya, una demostració del procés de fabricació de les peces esmentades i podran comentar-ne els aspectes que suscitin interès. A més, un expert en etnobotànica cerdana podrà fer, si escau, explicacions complementàries. Aquest esdeveniment serà filmat i, a més, les tonades que hi són associades seran enregistrades i, a més, transcrites per un entès en música. Es tracta d’un acte obert al públic.

Data i hora: Dissabte 25 de maig a les 10h

Lloc: Local social de Guils de Cerdanya

Organitzat per: Grup de recerca EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB), Amics de Cerdanya, Ajuntament de Guils, Institut d’Estudis Ceretans i Institut d’Estudis Catalans

Nomenclatural type catalogue

Events