Cargador de la web

Taller de xiulells i trompes

Encara queden, a la Cerdanya, persones que saben elaborar xiulells i trompes amb fusta de salze (o, si no se’n disposa, de freixe). Aquesta activitat s’ha de portar a terme durant el mes de maig, car és l’època en què la fusta és en el seu òptim per a la manipulació que en cal fer. El dia i l’hora indicats, algunes d’aquestes persones faran, a Guils de Cerdanya, una demostració del procés de fabricació de les peces esmentades i podran comentar-ne els aspectes que suscitin interès. A més, un expert en etnobotànica cerdana podrà fer, si escau, explicacions complementàries. Aquest esdeveniment serà filmat i, a més, les tonades que hi són associades seran enregistrades i, a més, transcrites per un entès en música. Es tracta d’un acte obert al públic.

Data i hora: Dissabte 25 de maig a les 10h

Lloc: Local social de Guils de Cerdanya

Organitzat per: Grup de recerca EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB), Amics de Cerdanya, Ajuntament de Guils, Institut d’Estudis Ceretans i Institut d’Estudis Catalans

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias