Data Protection Policy

Tractament de dades

L’Institut Botànic de Barelona (d’ara en endavant IBB) amb domicili al Passieg del Migdia s/n Barcelona 08038 és el responsable del tractament de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.ibb.csic.es .

D’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia de Drets digitals, l’IBB es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L’usuari podrà exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se a l’IBB en la direcció Passeig del Migdia s/n 08038 Barcelona per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a la direcció anteriorment indicada o mitjançant el registre electrònic del CSIC ubicat a la seva seu electrònica per a la qual hauria de disposar de certificat electrònic reconegut.

L’IBB en l’aplicació del RGPD ha adoptat les mesures d’adaptació tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat en el tractament de les dades un cop realitzades les anàlisi de risc corresponents.

La present política de privacitat s’adaptarà a les novetats legislatives, jurisprudencials o interpretació que sigui necessari transmetre.

El Delegat de Protecció de Dades vetlla pel correcte tractament de les dades personals i la protecció dels drets de les persones. Entre les seves funcions ha d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de les quals es tracten les seves dades. Per a qualsevol qüestió l’usuari pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del CSIC: José López Calvo a l’adreça electrònica delegadoprotecciondatos@csic.es.

Subscripció al butlletí

A la pàgina web de l’IBB, l’usuari es pot subscriure per rebre a la seva adreça electrònica els nous articles i esdeveniments que es publiquin al portal web www.ibb.csic.es. L’única dada personal que es demana a l’usuari és l’adreça electrònica i s’utilitzarà amb l’única finalitat de notificar l’usuari de les novetats del portal web.

Per verificar que l’usuari és el titular de l’adreça electrònica que proporciona, se li enviarà un missatge de verificació per a poder activar la seva subscripció al butlletí.

En qualsevol moment l’usuari pot cancel·lar la subscripció seguint les instruccions que apareixen a cada missatge que li sigui enviat.

L’IBB utilitza els serveis MailPoet (MailPoet un producte de Wysija SARL) per a realitzar l’enviament d’aquest tipus de missatges. L’usuari pot consultar aquí la seva política de privacitat.

En cap cas l’IBB cedirà o utilitzarà l’adreça electrònica per fer arribar a l’usuari comunicacions comercials pròpies o de tercers.