Cargador de la web

SEMINARIO: Estudios preliminares del endemismo bético-rifeño Cynara baetica


Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Sergi Massó, investigador predoctoral de la Universidad de Barcelona y el Instituto Botánico de Barcelona

Fecha: Martes 24 de marzo 2014, 12:00 horas.

Lugar: Sala Salvador del IBB.


RESUMEN

Cynara baetica és una espècie de la família de les Asteràcies endèmica de zones calcàries obertes del centre i sud de la península Ibèrica i del terç nord de Marroc en el que es coneix com a distribució bètico-rifenya. De totes les espècies d’aquest gènere aquesta és la que habita a més alçada (500-1700 m a la península Ibèrica i 900-1900 m al Marroc). En l’actualitat, l’espècie es divideix en dues subespècies: C. baetica subsp. maroccana al sud de l’estret i C. baetica subsp. baetica al nord de l’estret, aquesta darrera classificada com a Vulnerable (VU) a la Llista Vermella espanyola. Antigament, però, s’atorgava categoria d’espècie a aquests dos tàxons: C. alba a la península Ibèrica i C. hystrix al Marroc. Aquesta divisió està basada, principalment, en criteris morfològics tals com el color dels capítols (blavosos a l’àrea marroquina i blancs a la península Ibèrica) i les bràctees (roses al Marroc i blanques amb unes evidents marques negres a la península Ibèrica).

Es presenten aquí els resultats preliminars dels diferents estudis realitzats fins ara amb aquest tàxon i que han de servir per a conèixer la filogeografia de l’espècie, clarificar-ne la taxonomia en base a criteris genètics i ecològics, conèixer el seu origen i proposar mesures de conservació. Per aquest fi, s’han realitzat estudis genètics amb marcadors moleculars, usant anàlisis filogeogràfiques i de genètica de poblacions, i també s’han realitzat modelitzacions dels nínxols ecològics a banda i banda de l’estret de Gibraltar.

xauen 4 jmb

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias