Cargador de la web

SEMINARIO: Joan Cadevall i els seus Elements de botànica popular

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Àngel Manuel Hernàndez Cardona

Fecha: martes, 26 de febrero de 2019, 12:00 horas

Lugar: Sala Salvador de l’IBB


Recentment, el mes de desembre de 2018 ha aparegut el llibre Joan Cadevall: professor, botànic i geògraf.

Joan Cadevall Diars (Castellgalí, 1846 – Terrassa, 1927) es va llicenciar a la Universitat de Barcelona en Ciències Exactes (1869) i en Ciències Naturals (1871), i el 1873 obtingué en aquesta mateixa universitat el grau de doctor en Ciències Naturals. Fou professor i director del Reial Col·legi Terrassenc i, des del 1902 al 1918, professor de l’Escola Industrial de Terrassa. Destacat com a botànic i geògraf, fou membre de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, soci honorari de la Institució Catalana d’Història Natural i membre d’altres institucions científiques i d’entitats locals de Terrassa. A més de llibres de text i articles de pedagogia, i d’una monografia comarcal del Vallès, Joan Cadevall fou l’autor de molts treballs de botànica, entre els quals destaquen la Flora del Vallés (1897) i la Flora de Catalunya (1911-1937), obra en sis volums publicada per l’Institut d’Estudis Catalans. El seu herbari, de més de vuit mil plecs, es conserva a l’Institut Botànic de Barcelona.

Joan Cadevall fou l’autor, també, del llibre Elements de botànica popular, publicat l’any 1907 i com a resultat d’un curs de botànica impartit al Centre Excursionista de Catalunya. El ponent d’aquest seminari n’ha fet l’adaptació que ara, adaptada i posada al dia, reedita la Fundació Torre del Palau.

Malgrat el títol, el llibre és un veritable tractat de botànica. L’adaptació i actualització d’aquest llibre no ha estat gens fàcil. Calia actualitzar el llenguatge, no sols l’ortografia, sinó també expressions i paraules, i també el lèxic botànic. Pel que fa als noms populars de les plantes, s’han respectat en la majoria dels casos els emprats per Cadevall. En l’actualització dels noms científics, s’han seguit les normes de nomenclatura botànica. Al ja existent índex general, s’ha incorporat un índex de noms científics i un índex de noms populars, amb la seva equivalència en castellà i en llatí científic.

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias