Cargador de la web

SEMINARIO: Relaciones biogeográficas entre el noroeste de África y las áreas que lo rodean: el caso de las campanillas C. kremeri y C. occidentalis

imagen3

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Sara Garcia Aloy

Fecha: miércoles 2 de noviembre de 2016, 12:00 horas

Sitio: Sala Salvador del IBB


La regió mediterrània és coneguda per la seva biodiversitat vegetal amb una complexa història evolutiva. La zona del nord-oest d’Àfrica, per la seva posició única entre la Macaronèsia i el sud d’Europa, és probable que hagi jugat un paper important en l’aparició i el manteniment de la biodiversitat, però pocs estudis biogeogràfics s’han centrat en la seva flora. En el nostre projecte, s’estudia la història filogeogràfica d’un llinatge de dues campanetes que es distribueixen pel nord-oest d’Àfrica, pel sud de la península Ibèrica (Campanula kremeri) i per les illes Canàries (C. occidentalis) amb l’objectiu d’investigar les empremtes genètiques deixades pels fenòmens climàtics i paleogeogràfics en aquestes regions.

Per assolir els nostres propòsits, vam reconstruir la història biogeogràfica del grup Azorina (Campanula) per tal de proporcionar una base filogenètica al nostre llinatge. A continuació, vam determinar els patrons filogeogràfics de C. kremeri i C. occidentalis utilitzant dades de seqüenciació i d’AFLP, juntament amb anàlisis de modelització de nínxol, per comprendre els patrons de biodiversitat actuals. Els nostres resultats remarquen la importància del paper dels massissos magrebins com a font i refugi de variabilitat genètica. Per contra, les poblacions ibèriques i canàries exhibeixen valors considerablement més baixos de diversitat genètica, els quals suggereixen esdeveniments de colonització relativament recents.

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias