Cargador de la web

SEMINARIO: El Atlas de la flora de los Pirineos

Flora de los pirineosl_1

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Neus Nualart, Conservadora del Herbario BC, Instituto Botánico de Barcelona

Fecha: Martes 26 de mayo 2015, 12:00 hores.

Lugar: Sala Salvador de l’IBB.


RESUMEN

Els Pirineus constitueixen el segon centre de major diversitat vegetal de la Unió Europea després dels Alps. Hi trobem nombroses espècies endèmiques i hàbitats d’interès especial, fet que es reflecteix en la gran quantitat d’espais naturals que hi estan protegits. El fet de pertànyer a països diferents ha provocat que no existís fins ara un inventari exhaustiu i actualitzat de la flora de tots els Pirineus. A més, aquestes fronteres administratives han condicionat les polítiques de gestió i conservació del patrimoni. Tenint en compte que els Pirineus constitueixen una unitat biogeogràfica natural s’han de tractar com un sol conjunt.

El projecte de l’Altes de la flora dels Pirineus ha volgut esmenar aquest problema recopilant en un únic portal la diversitat vegetal d’aquesta serralada. En primer lloc, s’ha reunit i homogeneïtzat la informació recopilada en les bases de dades botàniques d’arreu del territori permetent així comptabilitzar el nombre total d’espècies presents, unes 4.300. Per altra banda, per cadascuna de les espècies s’ha cartografiat la seva àrea de distribució i s’ha creat una fitxa descriptiva. Aquest projecte ha constituït una gran tasca entre els diferents botànics de la zona i permetrà, ara que està disponible, donar a conèixer el patrimoni vegetal dels Pirineus per fomentar-ne la preservació i establir prioritats de conservació.

Visitas al mariposario

Durante la primavera (marzo-junio) las escuelas pueden venir a visitar el mariposario los miércoles por la mañana. Para mayor información contactad con info@ibb.csic.es

Actualidad

Firmado el nuevo convenio del centro mixto con el acuerdo del CSIC y el Consorcio Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.

Nuevo convenio con fecha del 10/11/2023.

Consulta aquí el convenio

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias