Cargador de la web

Técnico de investigación

TERMINI FINALITZAT

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB, CSIC-Ajuntament de Barcelona) cerca un candidat/a per a treballar al centre com a TÈCNIC DE RECERCA – PROGRAMA INVESTIGO.

Descripció de la oferta

Manteniment dels laboratoris i equips a punt per a la implementació de les tècniques de la recerca pròpia de l’IBB i participaria dels processos tècnics fonamentals d’aquesta recerca, donant suport en l’aplicació de tècniques comunes entre els grups, en la preparació de l’equipament i processos que requereixen d’aquest suport tècnic especialitzat, gestionaria el subministrament als laboratoris i els residus. Aquesta contractació es finançarà amb fons del programa Investigo-AGAUR dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. Funcions
 • Manteniment i gestió d’elements bàsics per al funcionament rutinari dels diferents equipaments dels laboratoris i gestió de residus.
 • Suport als grups per a tasques de laboratori molecular: e.g. extraccions d’ADN, citometria, preparació de llibreries genòmiques, etc.
 • Realització de tasques relacionades amb encàrrecs de serveis científico-tècnics
 • Suport en tasques d’adquisició de material tant comú com de grups.
 • Suport als grups per al manteniment de col.leccions de mostres de teixits i ADN i les seves bases de dades.
 • Acompanyament i formació d’investigadors novells i visitants en projectes que impliquin l’ús dels equipaments de laboratoris.
Requisits
 • Grau o titulació equivalent en ciències de la vida (Biologia, Biologia Ambiental, Biologia Molecular, Agronomia, Ciències Ambientals)
 • Màster finalitzat o en curs
 • Experiència en centres de recerca en biodiversitat
 • Ser menor de 30 anys
 • Es valorarà coneixements d’anglès i en tècniques de laboratori molecular.
Característiques del contracte
 • Aquesta contractació es finançarà amb fons del programa Investigo dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, més informació aquí
 • Incorporació: Abans de l’1 de setembre del 2023
 • 24 mesos de durada, jornada completa (37,5 hores setmanals)
 • Retribució anual de 26.169,12€.

El lloc de treball està ubicat al Passeig del Migdia s/n 08038 de Barcelona i té implementat mesures per a garantir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la igualtat de gènere.

Aquesta oferta es tramitarà a través del Servei d’Ocupació Català (SOC)

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias