Cargador de la web

SEMINARIO: Paisatges bioculturals a l’Alt Altes marroquí. Permanència i canvi

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Ugo D’Ambrosio

Fecha: martes, 12 de junio de 2018, 12:00 horas

Lugar: Sala Salvador del IBB


20170708_145846red

L’Alt Atles marroquí, en part per la seva ubicació i geografia muntanyosa i escarpada, té una elevada riquesa florística, faunística i cultural que ha modulat i modula els paisatges que hi trobem avui en dia. Tot i ésser una zona muntanyosa encara força aïllada, els fenòmens de globalització i d’integració de l’estat també en són evidents, amb processos de permanència i canvi constants, alguns força comuns a d’altres regions del planeta mentre que d’altres força particulars.

20170708_122936red

Durant aquest seminari ens endinsarem en les dimensions florístiques i culturals que caracteritzen aquesta cadena muntanyosa i els seus habitants, sobretot fixant-nos en aquells punts d’intersecció entre cultura i natura que ens permetin comprendre millor aquesta regió tan propera però alhora tan desconeguda. A partir de la recerca realitzada en dues comunitats al llarg dels últims anys, Ait M’hamed i Imegdale, farem una radiografia de les principals pràctiques culturals de conservació de la biodiversitat atlàsiques, així com de l’etnobiologia i etnoecologia locals que les caracteritzen.

Breument, també s’exposaran altres activitats de documentació i conservació en les quals hi col·labora Global Diversity Foundation, mostrant-se la rellevància d’incorporar les poblacions i institucions locals en els processos de conservació biològica i cultural, per a que els projectes siguin més exitosos i inclusius.

20170708_122927red

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias