Cargador de la web

SEMINARIO: La diversitat liquènica del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. Una eina per a l’avaluació d’impactes ambientals

montgri

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Diana Muñiz

Fecha: martes, 31 de octubre de 2017, 12:00 horas

Sitio: Sala Salvador del IBB


La diversitat biològica, entesa com la riquesa específica, és un dels paràmetres importants a l’hora de definir un paisatge d’interès natural. Tot i que, aquesta riquesa sovint queda restringida als components més vistosos. Aquesta consideració fa que quedin relegats grups, que tot i la seva importància en el funcionament dels ecosistemes, són desconeguts pel gran públic. Un d’aquests grups són els líquens, amb una presència constant en el paisatge però amb una escassa valoració pel que fa als responsables de la gestió.

En l’àmbit de l’ecologia, es considera que el valor indicador d’una comunitat és més gran que el d’una espècie i tenint en compte la naturalesa dels líquens (presa com a un microecosistema per ell mateix), fa que aquests es caracteritzin per una marcada sensibilitat a l’estrès ambiental com la pol·lució o els canvis climàtics. Gràcies a aquesta sensibilitat, els líquens són sobretot utilitzats com a indicadors de la qualitat ambiental i de l’estat de conservació dels hàbitats, ja sigui per la seva resposta a agents contaminants o per ser indicadors del grau de maduresa dels boscos.

Tenint en compte tot això s’han fet servir els líquens com bioindicadors per catalogar l’estat de conservació dels alzinars del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i plantejar les pautes que s’ha de seguir per tal de fer un monitoratge temporal que permeti fer un seguiment del grau de desenvolupament d’aquests alzinars i que, si fos el cas, ens permeti detectar possibles amenaces.

A més, s’ha aprofitat el coneixement de la Biota liquènica de la zona per elaborar un catàleg detallat que posi en manifest la riquesa específica del Massís del Montgrí. Això ens ha permès localitzar dues zones d’especial interès liquènic i aconsellar mesures per la seva preservació.

   

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias