Cargador de la web

SEMINARIO: Natusfera: Una plataforma de Ciencia Ciudadana para el seguimiento de la biodiversidad

Diapositiva1

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Jaume Piera

Fecha: miércoles, 4 de octubre de 2017, 12:00 horas

Sitio: Sala Salvador del IBB


Natusfera és una plataforma de ciència ciutadana inspirada en la plataforma iNaturalist. Un dels principals objectius d’aquesta nova plataforma és facilitar la participació de qualsevol col·lectiu interessat a col·laborar en el seguiment de la biodiversitat, independentment de la mida d’aquest  col·lectiu i les capacitats dels seus membres. Per fer-ho, el desenvolupament de Natusfera ha estat concebut per trencar tres barreres potencials principals:

  •  Barreres tecnològiques. Els col·lectius no necessitaran tenir experiència en TIC al grup per executar Natusfera i adaptar-la al seu interès particular.
  • Barreres de coneixement. Els col·lectius poden començar a participar fins i tot si no tenen l’experiència per identificar les seves pròpies observacions
  • Barreres lingüístiques. Els usuaris poden triar lliurement l’idioma per participar i intercanviar informació a Natusfera. Actualment, la plataforma està disponible en 5 idiomes: anglès, espanyol, català, gallec i basc.

Natusfera s’ha designat pel node espanyol de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF) com la seva plataforma ciutadana.  Actualment  tres institucions col·laboren en el desenvolupament de la plataforma: El Real Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC), com a node espanyol del GBIF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB)  i l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

     

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias