Cargador de la web

SEMINARIO: Reinterpretación de Cynara baetica basada en el principio integrado de delimitación de especies

figuraseminari-01-72px

Ciclo de seminarios IBB

Ponente: Sergi Massó

Fecha: martes, 28 de marzo de 2017, 12:00 horas

Lugar: Sala Salvador de l’IBB


El gènere Cynara (Compostes), estès per tota la Mediterrània, comprèn actualment nou espècies. Una d’elles és Cynara baetica, una espècie diploide (2n = 34) distribuïda a ambdós cantons de l’estret de Gibraltar. Aquesta herba perenne ha estat descrita històricament com dues espècies diferents: (1) Cynara alba, que viu en sòls profunds i nitrogenats en unes altituds d’entre 500 i 1700 metres a la zona sud de la península Ibèrica, i (2) Cynara hystrix, que la podem trobar en marges de carretera i terrenys oberts amb les mateixes condicions de sòl però a una alçada superior (entre 900 i 2100 metres) al nord del Marroc. L’any 1992, però, un estudi morfològic dut a terme per Wiklund va fusionar aquestes dues espècies dins una sola (C. baetica) i separant-la en dues subespècies: C. baetica subsp. baetica, per les poblacions ibèriques; i C. baetica subsp. marocanna, per les marroquines.

Els objectius d’aquest estudi són: (i) analitzar la diversitat genètica dins i entre les poblacions de Cynara baetica; (ii) inferir el patró filogeogràfic de C. baetica  i el paper de l’estret de Gibraltar com a barrera; (iii) cercar possibles diferències morfològiques, genètiques i/o ecològiques entre ambdues subespècies, i (iv) proposar mesures de conservació. Per tal d’assolir-los, i seguint les noves tendències sobre la delimitació d’espècies, s’han realitzat anàlisis filogenètiques i de genètica de poblacions (usant marcadors moleculars –AFLP– i cloroplàstics –cpDNA) combinats amb estudis de nínxol ecològic (ENM) i estudis de caire morfològic usant un ampli mostreig que comprèn individus d’ambdues subespècies.

Els resultats obtinguts mostren una clara diferenciació tant genètica com morfològica i ecològica entre ambdues subespècies. D’acord amb tots aquests resultats es modifica el tractament taxonòmic actual i es proposen les mesures de conservació d’acord amb aquest nou tractament.

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias