Cargador de la web

SEMINARIO: Els Estanys y la Marjal de Almenara-Almardà (País Valenciano): La lucha por la preservación de las zonas húmedas. Presentación del censo y caracterización de ‘Els Ullals de Els Estanys de Almenara’

Exif_JPEG_PICTURECiclo de seminarios IBB

Ponente: Carles Pérez Juan

Fecha: martes 28 de junio de 2016, 12:00 hores

Lugar: Sala Salvador del IBB


Des de temps immemorials, la fisonomia del paisatge del litoral del País Valencià ha estat dominada per terres d’aiguamolls i albuferes, de la marjal de Peníscola al nord de Castelló fins a la ja extinta albufera d’Elx. Una barrera entre l’interior i la mar, increïblement productiva, hàbitat de fauna i flora molt diversa, que han hagut de conviure amb l’expansió i evolució de la vida humana. Inicialment, hagué de compartir espai amb el cultiu tradicional de l’arròs mentre que a l’actualitat està sotmesa a la pressió de cultius menys adaptats a la marjal, l’expansió immobiliària i la falta de regulació. Aquests i d’altres factors han comportat un escenari de sobreexplotació d’aqüífers, contaminació de sòls i dessecació de terres.

Afortunadament, amb el lent però continu increment de la sensibilitat ambiental de la societat, i gràcies a la lluita d’associacions com Acció Ecologista – Agró, s’estan tornant a recuperar els valors ecològics i funcionals propis d’aquests tipus de ecosistemes. Així, i a partir de l’aplicació d’un conjunt d’estratègies que integren els diferents actors que intervenen a la marjal, s’estan duent a terme un seguit d’accions com la diversificació d’ambients, recuperació de flora endèmica, com el Thalictrum maritimum, creació de zones protegides, divulgació ambiental i condicionament de l’espai per al gaudi, que han suposat un canvi de paradigma per a aquest espai natural.

En aquest context, Acció Ecologista – Agró ha iniciat, en col·laboració amb els treballs que du a terme la Generalitat Valenciana en la gestió de les zones humides del País Valencià, un estudi que es centrarà en els ullals dels Estanys d’Almenara, els brolladors amb els quals aquesta zona humida es nodreix d’aigua. A més, i de forma específica en la vessant florística, l’herbari de l’IBB podrà nodrir-se de la incorporació de plecs de les diferents especies característiques d’aquest petit tresor del medi natural valencià.

Actualidad

Finalización del proceso de selección de la Dirección del Instituto Botánico de Barcelona para los próximos cuatro años, según el Reglamento de Régimen Interno del IBB como centro mixto del CSIC y el Ayuntamiento de Barcelona.

Nuevo director con fecha del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el proyecto de dirección.

Catálogo de tipos nomenclaturales

Eventos

Boletín de noticias