Site Loader

Beca JAE Intro ICU

En el marc de la convocatòria JAE Intro ICU, l’Institut Botànic de Barcelona ofereix la beca d’introducció a la recerca: Aplicación de herramientas SIG y modelaje de nicho para ecología y conservación de insectos.

Investigador responsable: Dr. Gerard Talavera.

El continent africà es caracteritza per una àmplia gama de climes i biomes. A més, els seus recursos naturals es troben sota molta pressió i estan experimentant canvis molt ràpids. En la majoria dels tròpics, l’estacionalitat es basa en el moviment de la Zona de Convergència Intertropical (ITCZ) que determina les estaciones seques i humides en ambdós costats de l’equador. Aquesta estacionalitat configura un mosaic paisatgístic espai-temporal on els recursos explotats pels animals són altament temporals. Com a conseqüència, molts animals han evolucionat per migrar i explotar recursos efímers en altres llocs. El cas dels insectes migratoris és excepcional en aquest sentit, ja que la seva curta vida els fa migrar i reproduir-se contínuament a través de múltiples generacions per any.

Durant aquesta formació, s’estudiarà la variabilitat al llarg del temps de possibles punts crítics de vegetació estacional on els insectes migratoris poden reproduir-se a Àfrica. L’estudiant elaborarà una sèrie de pipelines informàtics que permetran explorar sèries temporals de dades climàtiques i índexs de vegetació. La detecció d’aquests patrons podria assenyalar possibles àrees i moments d’interès per a la conservació en el context del comportament migratori. Aquest pla de formació permetrà a l’alumne aprendre tècniques diverses i al mateix temps, aplicar-les a preguntes rellevants sobre ecologia i conservació d’insectes.

La beca té una dotació total de 2.400€ i es desenvoluparà de juliol a setembre de 2021. Per a sol·licitar la beca cal que els candidats compelixin els següents requisits:

    • Haver finalitzat els estudis de grau o llicenciatura en la branca de coneixement de Ciències i no estar en dipòsit i disposició legal d’obtenir un títol de Doctor.
    • Acreditar una nota mitjana del grau o llicenciatura igual o superior a 7.
    • Cursar un Màster Universitari oficial durant el curs acadèmic 2020-2021.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 28 de maig. Podeu trobar més informació sobre la beca en aquest enllaç.

Nomenclatural type catalogue

Events