Site Loader

SEMINAR: Paisatges bioculturals a l’Alt Altes marroquí. Permanència i canvi

Ponent: Ugo D’Ambrosio

Data: Tuesday, June 12, 2018, 12:00 hours

Venue: Sala Salvador de l’IBB


20170708_145846red

L’Alt Atles marroquí, en part per la seva ubicació i geografia muntanyosa i escarpada, té una elevada riquesa florística, faunística i cultural que ha modulat i modula els paisatges que hi trobem avui en dia. Tot i ésser una zona muntanyosa encara força aïllada, els fenòmens de globalització i d’integració de l’estat també en són evidents, amb processos de permanència i canvi constants, alguns força comuns a d’altres regions del planeta mentre que d’altres força particulars.

20170708_122936red

Durant aquest seminari ens endinsarem en les dimensions florístiques i culturals que caracteritzen aquesta cadena muntanyosa i els seus habitants, sobretot fixant-nos en aquells punts d’intersecció entre cultura i natura que ens permetin comprendre millor aquesta regió tan propera però alhora tan desconeguda. A partir de la recerca realitzada en dues comunitats al llarg dels últims anys, Ait M’hamed i Imegdale, farem una radiografia de les principals pràctiques culturals de conservació de la biodiversitat atlàsiques, així com de l’etnobiologia i etnoecologia locals que les caracteritzen.

Breument, també s’exposaran altres activitats de documentació i conservació en les quals hi col·labora Global Diversity Foundation, mostrant-se la rellevància d’incorporar les poblacions i institucions locals en els processos de conservació biològica i cultural, per a que els projectes siguin més exitosos i inclusius.

20170708_122927red

Nomenclatural type catalogue

Events