Col·leccions, Flora i Vegetació

Aquest grup de recerca té com a objectiu principal posar en valor les col·leccions botàniques com a dipòsits d’informació sobre la distribució, ecologia, fenologia i variabilitat dels tàxons; així com estudiar la flora i vegetació d’un territori, ja sigui de plantes vasculars com flora criptogàmica i amb èmfasi (però no exclusivament) a la flora al·lòctona de la regió mediterrània occidental. Pel que fa a les col·leccions, els estudis es realitzen principalment en aquelles conservades en l’herbari BC de l’IBB, representatiu de la regió mediterrània occidental i que inclou, a més de la col·lecció general, 13 col·leccions històriques formades entre finals del segle XVII i principis del XX i diferents col·leccions criptogàmiques. Pel que fa a la flora al·lòctona, en els estudis previs s’ha detectat que alguns tàxons podrien estar infrarepresentats i cal actualitzar la checklist d’aquesta flora, en gran part a causa que aquestes plantes són la segona amenaça en importància de la biodiversitat.

 

Objectius del grup de recerca

  • Detectar a les col·leccions espècimens d’interès taxonòmic i/o nomenclatural per a estudis de tipificació, espècimens de tàxons amenaçats i endèmics per a estudis de conservació i espècimens d’espècies al·lòctones per a estudis d’introducció i invasió.
  • Caracteritzar les col·leccions i fer-les disponibles per a la comunitat científica, evidenciant així la importància dels herbaris per al desenvolupament d’estudis florístics, així com de l’evolució del clima i els efectes de l’escalfament global.
  • Contextualitzar la formació de les col·leccions històriques de l’herbari BC, així com de les circumstàncies culturals i/o polítiques del moment que van propiciar la seva creació.
  • Conèixer les espècies introduïdes a Catalunya i territoris veïns, identificant aquelles que actuen (o tenen la potencialitat d’actuar) com a invasores i les seves vies d’introducció.
  • Catalogar la flora liquènica d’un territori amb la finalitat de realitzar una valoració del seu hàbitat i del grau de maduresa dels boscos.
  • Estudiar les gimnospermes, principalment de la regió mediterrània, des de diferents punts de vista, tant florístics com taxonòmics.
  • Conèixer les comunitats vegetals de la península Ibèrica i Magreb mitjançant la seva caracterització, descripció i estudis de distribució.