Herbari Cadevall

L’herbari Cadevall va ser cedit el 1919 pel seu propietari al Departament de Botànica del Museu de Ciències Naturals, embrió de l’actual Institut Botànic de Barcelona (IBB).

Joan Cadevall i Diars (1846-1921), llicenciat en Ciències Naturals, es dedicà a l’ensenyament i fou director de l’Escola Pia de Terrassa. Va desenvolupar també una gran labor científica sent l’autor de la primera flora il·lustrada de Catalunya –Flora de Catalunya (1913-1932)- amb claus d’identificació i descripcions. Per elaborar aquesta gran obra va estudiar els herbaris històrics d’Antoni Cebrià Costa, Frederic Trèmols i Estanislau Vayreda, alhora que formava el seu propi herbari.

Aquesta col·lecció està formada per 8.243 plecs distribuïts en 180 caixes. Inclou 144 famílies i 960 gèneres, sent les més abundants, segons el nombre de plecs, Asteraceae, Poaceae, Fabaceae i Lamiaceae. Els plecs procedeixen majoritàriament de Catalunya però també n’hi ha de França, Suïssa i Itàlia, entre d’altres països. Les plantes van ser recol·lectades entre 1840 i 1920 principalment per Cadevall però també per altres botànics contemporanis com el germà Sennen, Carlos Pau, Manuel Llenas, Georges-François Reuter i Pius Font i Quer.

Aquest herbari va ser utilitzat per a l’elaboració de la Flora dels Països Catalans, i per tant alguns dels seus plecs van ser revisats per Oriol de Bolòs. La seva informatització es va fer amb el programari DAC (recolzat per l’Ajuntament de Barcelona), entre els anys 1994 i 1995. El 2009 es va passar l’aplicació HERBAR, utilitzada actualment a l’herbari.

Per a més informació sobre l’autor es pot consultar el seu fons documental conservat a l’arxiu històric de l’IBB.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tot i que la col·lecció es troba completament informatitzada, no es troben disponibles en aquest portal: 3 espècimens que no corresponen a plantes vasculars

  • 8.240 espècimens (99,96%)
  • 8 espècimens tipus
  • 23 espècimens amb imatges (0,28%)
  • 5.874 espècimens amb coordenades geogràfiques (71,27%)
 
Referències
  • Ibáñez, N. 2013. L’herbari Cadevall. Sessió “L’obra de Joan Cadevall en el centenari de la Flora de Catalunya“. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Digital.CSIC
  • Gavioli, L. 2016. Reunir totes les plantes de Catalunya: adquisició de 5 herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer. Treball final de Màster. Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. Digital.CSIC
  • Nualart, N. & Ibáñez, N. 2016. Las colecciones históricas del Herbario BC (Instituto Botánico de Barcelona). Boletín de la Asociación de Herbarios Iberico-Macaronésicos 17 : 10–18. Digital.CSIC