Col·leccions històriques

Al llarg de la seva història l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) ha anat adquirint, en molt bona part gràcies al seu fundador Pius Font i Quer, herbaris recol·lectats entre el segle XVII i principis del XX. Aquestes col·leccions es conserven segregades de l’herbari general i segons l’ordenació original de l’autor. Són les següents:

Col·leccions Època Nombre de plecs
Família Salvador XVII-XVIII 4.917
Francesc Bolòs XVIII 3.922
Ruiz & Pavón XVIII 698
Bernades XVIII 814
Costa XIX 15.000*
Vayreda XIX 30.000*
Trèmols XIX 12.944
Ramon Bolòs XIX 6.000*
Societat Botànica Barcelonesa XIX 1,213
Cadevall XIX-XX 8.242
Sennen XIX-XX 85.000*
Hieraciotheca Gallica et Hispanica XIX-XX 2.108
Institució Catalana d’Història Natural XIX-XX 1.202

A la tesi doctoral duta a terme per la Dra. Neus Ibáñez s’han estudiat cinc d’aquests herbaris històrics: família Salvador, Ruiz & Pavón, Bernades, Societat Botànica Barcelonesa i Institució Catalana d’Història Natural. Actualment l’estudi d’aquestes col·leccions es porta a terme per part del grup de recerca de Flora autòctona i al·lòctona: diversitat, col·leccions i conservació.

El nombre d’exemplars de sis col·leccions (marcades amb *) és estimat ja que encara no estan catalogades en la seva totalitat.