Xiloteca

Una xiloteca és una col·lecció de fustes i escorces de plantes llenyoses, amb l’objectiu principal de conèixer el valor científic i econòmic de les fustes existents. Permet l’estudi de les mostres des del punt de vista morfològic, però també es pot fer servir per analitzar les seves propietats físiques i mecàniques, els seus components químics, la seva durabilitat i la seva conservació.

La xiloteca emmagatzemada a l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) prové, en gran part, d’una donació realitzada per Joan Teruel i Esmel, gestor de recursos naturals i mediambientals. Inclou, fins la data, 145 mostres, majoritàriament seccions de troncs, provinents de Cuba i de explotacions forestals de Catalunya, efectuades en els anys 2012-13. Cal destacar la mostra de fusta d’una goleta veneciana del segle XVII enfonsada en aigües de Formentera i recuperada a l’any 2017, en perfecte estat de conservació.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 145 espècimens (100%)