Herbari Cuatrecasas

Els plecs de l’herbari de Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996) foren enviats per ell mateix a Barcelona des de Washington amb la intenció de poder-los estudiar a la seva tornada. La donació definitiva d’aquesta col·lecció a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) es va fer l’any 1997 juntament amb llibres i diapositives en plaques de vidre del mateix botànic.

Cuatrecasas va estudiar la flora de la Sierra de Mágina (Jaén) en la seva tesi doctoral i el 1931 començà a treballar al Real Jardín Botánico de Madrid com a cap de la secció de flora tropical. Al 1939 va emigrar a Colòmbia on inicià una gran tasca recol·lectora per a conèixer la flora d’aquest país. Finalment, l’any 1947 es traslladà als Estats Units i acabà la seva etapa investigadora a l’Smithsonian Institution de Washington.

La col·lecció que es conserva a l’IBB conté uns 3.900 plecs recol·lectats a Colòmbia i Perú, tant pel propi Cuatrecasas com per altres botànics com Guillermo Klug o Ellsworth Paine Killip. Inclou, en gran part, duplicats de plecs tipus conservats a l’Smithsonian Institution.

Pel projecte LAPI (Latin American Plants Initiative) es van digitalitzar 326 plecs que inclouen tant tipus com altres plecs interessants, així com també alguns dels seus documents científics. La majoria de tipus corresponen a tàxons descrits pel mateix Cuatrecasas. Aquesta col·lecció es troba encara en procés d’informatització i a la base de dades hi ha només 416 registres.

 
Consulta en línia
 

Només estan informatitzats 416 plecs, disponibles en el portal GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019).

  • 416 espècimens (0,54%)
  • 289 espècimens tipus
  • 327 espècimens amb imatges (0,09%)
  • 5 espècimens amb coordenades geogràfiques (0,48%)
 
Referències
  • Jerez, D. 2005. José Cuatrecasas y Arumi, un sabio olvidado. Contraluz: Revista de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico Rico 2: 49–56. Dialnet
  • Montserrat, J. M. 1997. Josep Cuatrecasas i Arumí: notes per a una biografia. Collectanea Botanica 23: 171–180. Digital.CSIC