Arxiu

El fons documental de l’arxiu històric de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) està constituït pels documents produïts i rebuts pels botànics vinculats a la Junta de Ciències Naturals de Barcelona (1906-1934) i a l’IBB (1934-1994). El volum més important el conformen els documents de Pius Font i Quer (1888-1964), Antoni de Bolòs Vayreda (1889-1975) i Oriol de Bolòs Capdevila (1924-2007) situats cronològicament en els períodes que van regentar la direcció de l’IBB. Existeix una altra part de documentació formada pels fons personals dels botànics Joan Cadevall Diars (1846-1921), Josep Cuatrecasas Arumí (1903-1996) i Carlos Pau Español (1857-1937), entre d’altres. Aquests foren reunits per Pius Font Quer amb la finalitat de completar el fons d’arxiu i cedits pels seus autors a l’IBB gràcies a l’estreta relació professional que aquests botànics van mantenir amb la institució.

També formen part de l’arxiu històric els documents pertanyents a la col·lecció Salvador, entre els quals es troben part de la correspondència que van mantenir amb científics europeus com Joseph Pitton de Tournefort, James Petiver, els germans Jussieu, etc. A més de nombrosa documentació administrativa i jurídica.

Les tipologies documentals que formen part de l’arxiu són principalment documents textuals i fotografies, el contingut de les quals complementa l’estudi de la formació de les col·leccions de l’herbari BC que actualment es custodien a l’IBB. L’anàlisi d’aquesta documentació permet aprofundir en temes específics com la formació dels herbaris històrics clàssics a Catalunya, la creació de la primera compilació de flora de Catalunya: Flora de Catalunya, les primeres publicacions especialitzades sobre botànica a Espanya: revistes Cavanillesia i Collectanea Botanica, o l’estudi dels projectes Flora Iberica Selecta, Flora Hispanica, Herbario de España i les exsiccatae Iter Maroccanum o Index Seminum.

Entre els documents textuals destaca la sèrie documental de correspondència científica establerta entre botànics, recol·lectors i aficionats a la botànica. Les cartes donen notícia detallada de l’intercanvi d’observacions que van mantenir sobre novetats, localitzacions, controvèrsies i caracteritzacions de milers d’espècies de plantes, discorrent en paral·lel la reunió d’aquestes dades amb les primeres compilacions de flora espanyola. S’entreveuen així mateix les interrelacions personals i professionals entre els botànics, les xarxes establertes de recol·lectors, la funció de les societats científiques i acadèmiques i l’aparició de les primeres publicacions especialitzades sobre botànica, com a motors de la divulgació del coneixement naturalista de tota una època.

 

Catàleg
Condicions d’accés i reproducció
  • Tota la documentació és de lliure accés excepte la que conté dades de caràcter personal que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones (Llei 10/2001, d’arxius i documents, DOGC núm 3437, de 2001.07.24, Normativa Tècnica per a la Protecció de dades de caràcter personal en suport paper a l’Ajuntament de Barcelona, 2011.03.03 i Reglament d’Accés a la Documentació Municipal, BOPB de 2014.08.11). Es requereix autorització expressa de la direcció del centre per a la consulta d’aquests documents.
  • Les condicions de reproducció estan subjectes a l’estat de conservació dels documents i al que estableix la normativa de propietat intel·lectual.