Site Loader

Quaternary ha rebut la seva primera CiteScore i està esperant el seu primer índex d’impacte

La revista d’accés obert Quaternary va començar l’any 2018 i aquest any ha rebut el seu primer CiteScore per part d’Scopus, que situa aquesta publicació entre aquelles que tenen un major impacte en la seva especialitat.

L’any 2017, l’editorial científica MDPI va encarregar a l’investigador de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) Valentí Rull (VR) el llançament i la direcció d’una revista internacional d’accés obert anomenada Quaternary. Com a editor en cap, en VR va definir la política general d’aquesta publicació, els seus objectius i abast, i va organitzar els consells assessor i editorial, formats per més de seixanta investigadors de reconegut prestigi, molts dels quals se situaven entre els més reconeguts de la disciplina, i que van acceptar amablement la invitació per participar en aquesta iniciativa. Al web d’MDPI podeu llegir l’article fundacional.

Poc després, MDPI va iniciar els tràmits per tal que la revista fos inclosa en les principals bases de dades que mesuren l’impacte de les revistes científiques i les classifiquen en conseqüència, especialment Scopus (CiteScore) i Clarivate (Impact Factor). Com és sabut, aquestes organitzacions fan un seguiment a les revistes candidates durant diversos anys, per tal de verificar i avaluar aspectes com la freqüència, la continuïtat o la qualitat, entre d’altres.

Després de quatre anys, que és el mínim temps requerit per prendre una decisió, Quaternary ha rebut el seu primer CiteScore i l’any vinent rebrà el seu primer Índex d’Impacte. A la classificació Scopus, Quaternary té un CiteScore de 4,3 i dins la categoria Ciències de la Terra i Planetàries ocupa la posició 42 en el rànquing, d’un total de 150 revistes (el 27% superior; prop del límit Q1/Q2). Això situa a la revista entre les que tenen un major impacte dins la disciplina del Quaternari. La tardor vinent veurem quina posició ocupa segons l’índex d’impacte de Clarivate.

En VR va dirigir la revista durant el període 2017-2020 i, tot i que actualment l’editor en cap és Jef Vandenbergue, de la Vrije Universiteit d’Amsterdam, es continuen mantenint les mateixes directrius editorials que en VR va establir el 2018. També s’ha mantingut pràcticament idèntic tant el consell editorial com el consell assessor, amb algunes noves incorporacions. La revista és trimestral, i fins ara s’han publicat un total de vint números, amb més de 130 articles d’investigació, corresponents als darrers cinc anys (2018-2022).

 

Extret del blog d’en Valentí Rull

Actualitat

Finalització del procés de selecció de la Direcció de l’Institut Botànic de Barcelona per als propers quatre anys, segons el Reglament de Règim Intern de l’IBB com a centre mixt del CSIC i l’Ajuntament de Barcelona.

Nou director amb data del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el projecte de direcció.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies