Site Loader

Estudi dels materials nordafricans de la família Cistaceae de l’herbari BC

Lectura del Treball de Final de Grau (TFG) de Ciències Ambientals Data: Dilluns 13 de juliol Hora aproximada: 17h (a les 15h comencen els diferents alumnes alfabèticament) Lloc: Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona Alumna: Violeta Sans Tutors: Dra. Neus Ibáñez (Conservadora de l’herbari de l’IBB) i Dr. Ignasi Soriano (Departament de Biologia vegetal) TFG Violeta copia

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies