Facebook Twitter Instagram Youtube

JORDI LÓPEZ-PUJOL

Jordi LopezCientífic titular

Grup de recerca: Biodiversitat i evolució de plantes

Membre del Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB)

Tel: 93 289 06 11

jlopezpu@gmail.comjlopez@ibb.csic.es

Currículum vitae


Els meus interessos de recerca poden classificar-se en dos grans grups:

 1. Biologia de la Conservació de plantes vasculars:
 • Genètica de la conservació (amb especial ènfasi en espècies rares, endèmiques i amenaçades)
 • Estudis demogràfics
 • Plans de gestió i de recuperació
 • Elaboració de llistes i llibres vermells
 • Desenvolupament de noves eines per a la conservació (drones)
 • Desenvolupament de bases de dades (de diversitat genètica)
 1. Biogeografia i evolució:
 • Filogeografia d’espècies de la conca Mediterrània i de l’Àsia oriental (Xina, Corea, Japó)
 • Modelització de nínxol ecològic
 • Espècies al·lòctones invasores
 • Diversitat vegetal urbana