Facebook Twitter Instagram Youtube

Treballs de pràctiquesEn els treballs de pràctiques els alumnes universitaris tenen la possibilitat de fer pràctiques en empreses, centres de recerca o a l’Administració (Ajuntaments, Generalitat, etc.). Es tracta d’una assignatura optativa que es realitza normalment l’últim curs de carrera.

Els objectius d’aquestes pràctiques en empresa són:

  • Introduir a l’alumne en el món professional
  • Obrir a l’alumne el món de les empreses
  • Oferir una possible via d’inserció laboral

A l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) s’han realitzat treballs de pràctiques en empreses a través de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Lycée d’Enseignement Général et Technologique (LEGTA). Són els següents:

  • Giménez, M. Treball tècnic en el laboratori de sistemàtica molecular de l’Institut Botànic de Barcelona. Facultat de Biociències (UAB). Juliol-Setembre 2012. Tutora externa: N. Garcia-Jacas.
  • Guixà, O. Treball tècnic en el laboratori de sistemàtica molecular de l’Institut Botànic de Barcelona. Facultat de Biociències (UAB). Novembre 2011-Gener 2012. Tutora externa: N. Garcia-Jacas.
  • Requena, J. Sistemàtica i evolució de plantes vasculars: Compositae. Tribus Cardueae i Gnaphalieae Facultat de Biociències (UAB). Juliol-Setembre 2015. Tutores: N. Garcia-Jacas i M. Galbany.
  • Scotto, P. Treball tècnic en el laboratori de sistemàtica molecular de l’Institut Botànic de Barcelona. Lycée d’Enseignement Général et Technologique (LEGTA). Toulouse-Auzeville, França. Maig-Agost 2013. Tutora externa: N. Garcia-Jacas.