Facebook Twitter Instagram Youtube

Programes Erasmus

El programa Erasmus té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i d’aprenentatge de tots els participants en educació de grau superior, sigui quina sigui la durada de la carrera o qualificació, inclosos els estudis de doctorat.

Aquest programa es desenvolupa a les universitats i inclou mobilitat d’estudiants per estudis, per pràctiques, per docència i per formació. També inclou cursos intensius de llengua i visites preparatòries de les institucions interessades en el programa per a conèixer altres institucions amb les quals associar-se.

A més a més organitza programes d’estudi de curta durada en què participen estudiants i personal docent d’universitats dels diferents països implicats.

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) ha col·laborat amb els següents programes d’Erasmus (http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html):

  • Belli, Martina Anna. Itàlia. Universitá de Salento. 4,5 mesos (2012). Treball realitzat: Aprenentatge de marcadors mol·leculars AFLP. Tutora: R. Vilatersana.
  • Gex-Fabry, Emilie. Suïssa. University of Fribourg. 2 mesos (2009). Treball realitzat: Estudis filogenètics de Centaurea grup stoebe. Tutora: N. Garcia-Jacas.
  • Mameli, Giulia. Itàlia. Universitá degli Studi di Sassari. 4 mesos (2007-2008). Treball realitzat: Estudis de Centaurea endèmiques de Cerdanya. Tutora: N. Garcia-Jacas.
  • Pacary, Maela. França. 3 mesos (2014). Treball realitzat: Treball de laboratori i aprenentatge de marcadors mol·leculars Tutora: R. Vilatersana.
  • Scotto, Paul. França. Lycée d’Enseignement Général et Technologique (LEGTA) Toulouse-Auzeville. 3 mesos (2013). Treball realitzat: Treball tècnic en el laboratori de Sistemàtica molecular. Tutora: N. Garcia-Jacas.
  • Zani, Deborah. Itàlia. Universitá de Pavia. 4,5 mesos (2014). Treball realitzat: Aprenentatge de marcadors mol·leculars AFLP. Tutora: R. Vilatersana.