Facebook Twitter Instagram Youtube

Departament d’Ensenyament: Treballs de recerca de Batxillerat


El treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins d’un àmbit disciplinari concret o bé pot ser interdisciplinari. La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer i inicis del segon curs del batxillerat.

Es duen a terme per iniciativa dels propis alumnes o en altres casos mitjançant un acord entre els instituts de secundària i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació amb qualsevol de les línies d’investigació de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB). En aquests treballs s’introdueix als estudiants en la metodologia científica en l’àmbit de la botànica.

El treball de recerca demana esforç i dedicació, i per a què surti bé és necessari que l’alumne triï el tema que més l’interessa. Des de l’IBB es tutoritza el tema sempre i quan estigui relacionat amb les línies de recerca actuals del centre. El tutor portarà l’acció de la tutoria en dues direccions: ajuda i seguiment. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Els treballs de recerca duts a terme a l’IBB són els següents:

  • Aldea, C. & Almeida, B., Institut d’Aran. 2014. La natura ens cuida. Estudi etnobotànic de la Vall d’Aran i recerca sobre altres aspectes actuals de les plantes medicinals. Tutora: T. Garnatje.
  • Pajares, J., Martínez, M & Espino, V., IES Pere Calders de Bellaterra. 2014. Estudi filogenètic de les espècies: Artemisia herba-alba, Artemisia caerulescens i Artemisia absinthium. Tutora: T. Garnatje.