Facebook Twitter Instagram Youtube

EXPOSICIÓ SALVADORIANADurada: del 19 de maig de 2014 al 3 d’abril de 2016.

Salvadoriana vol presentar un tresor del patrimoni científic de Barcelona poc conegut: el gabinet de curiositats creat, al llarg de dos segles i mig, per la família Salvador a la seva apotecaria del carrer Ample.

Què era un gabinet de curiositats? Doncs un espai privat, obert només a visitants selectes, ple de mobles amb calaixos i prestatges, on s’acumulaven objectes de tota mena, d’origen natural la major part, reunits per la seva raresa, pel seu caràcter de curiositat i meravella. Durant tres segles, aquests gabinets van ser l’espai privilegiat per a desenvolupar la història natural, la disciplina que és a l’origen de les actuals ciències naturals.

Cronològicament, els materials del Gabinet Salvador s’inicien a principis del segle XVII i arriben fins al bell mig del segle XIX. Geogràficament, parteixen de Barcelona per a connectar amb desenes de ciutats de l’Europa mediterrània i atlàntica. Des de la rebotiga de la seva apotecaria del carrer Ample, cantonada amb Fusteria, els Salvador connectaren Barcelona amb aquesta xarxa de ciutats, on altres naturalistes mantenien gabinets de curiositats i intercanviaven coneixements i materials.

Rescatar, preservar, estudiar i valoritzar el patrimoni científic serveix per a convertir-lo en una eina de coneixement.

Més informació: catàleg