Facebook Twitter Instagram Youtube

Viatge de recol·lecció a les Illes Gregues

Tal i com es va comentar en una notícia publicada anteriorment, una delegació de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) es va reunir amb el grup del Dr. Hongzhi Kong de l’Institut de Botànica de Pequín (IBCAS). Arrel  dels acords de col·laboració establerts entre ambdues institucions, s’ha realitzat un viatge de recol·lecció dut a terme per […]

Campanya de recol·lecció AHIM 2015

Les campanyes de recol·lecció de l’Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) es porten a terme des de 1994 amb l’objectiu d’herboritzar en zones d’interès del territori espanyol o portuguès per a enriquir les col·leccions botàniques. Hi participen tècnics i conservadors dels diferents herbaris membres de l’associació. Enguany la campanya ha tingut lloc del 28 de juny […]

Viquimarató Salvadoriana

El passat 13 de juny es va celebrar a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) una viquimarató organitzada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Amical Viquipèdia i l’IBB. L’objectiu d’aquesta sessió era animar als participants perquè creessin entrades a la Viquipèdia, i que milloressin les existents, relacionades amb el col·leccionisme en l’àmbit de les ciències […]

INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ D’UNA PART DE LA COL·LECCIÓ DE L’HERBARI DE L’IBB

Durant el mesos de febrer i març del 2015 s’ha portat a terme el canvi de líquid conservant i de recipients en diferents col·leccions conservades a l’herbari, per part d’Olga Muñoz, restauradora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB): Col·lecció d’algues: formada per algues continentals recol·lectades per Ramon Margalef (1919-2004) en els inicis de […]

Plantes alimentàries i multiculturalitat al barri del Fondo

El projecte de recerca “Plantes alimentàries i multiculturalitat al barri del Fondo: processos de transculturació i etnobotàniques urbanes a la Santa Coloma de Gramenet del segle XXI” s’inscriu en la línia d’investigació en etnobotànica que duu a terme un equip (www.etnobiofic.cat) del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona […]

Personal de l’herbari BC assisteix al Taller GBIF-Es “Publicación de Información de especies”

El passat 25 i 26 de maig va tenir lloc el taller “Publicación de información de especies” organitzat per GBIF.es al Real Jardín Botánico de Madrid, on va assistir la Dra. Noemí Montes, tècnica de l’herbari BC. Aquest taller va ser impartit per la Dra. Carmen Quesada (Universitat de Granada), el Dr. Francisco Pando (GBIF.es) […]