Facebook Twitter Instagram Youtube

Oferta de feina de documentalista a la Biblioteca i Arxiu de l’IBB

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) desitja contractar un documentalista per a la seva Biblioteca i Arxiu. Aquest contracte s’emmarca dins el programa d’ajudes per a la “Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i”, promogudes pel Ministerio de Economía y Competitividad. Els candidats han de complir uns requisits generals d’acord amb […]

Viatge de recol·lecció a les Illes Gregues

Tal i com es va comentar en una notícia publicada anteriorment, una delegació de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) es va reunir amb el grup del Dr. Hongzhi Kong de l’Institut de Botànica de Pequín (IBCAS). Arrel  dels acords de col·laboració establerts entre ambdues institucions, s’ha realitzat un viatge de recol·lecció dut a terme per […]

Campanya de recol·lecció AHIM 2015

Les campanyes de recol·lecció de l’Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) es porten a terme des de 1994 amb l’objectiu d’herboritzar en zones d’interès del territori espanyol o portuguès per a enriquir les col·leccions botàniques. Hi participen tècnics i conservadors dels diferents herbaris membres de l’associació. Enguany la campanya ha tingut lloc del 28 de juny […]

PRESENTACIÓ DEL TFG REALITZAT A L’HERBARI DE L’IBB

El passat dilluns 13 de juliol es va presentar el Treball Final de Grau (TFG) realitzat per Violeta Sans, alumna de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, amb el títol “Estudi dels materials nord-africans de la família Cistaceae de l’herbari BC” dirigit per la Dra. Neus Ibáñez, conservadora de l’herbari de l’IBB. Prèviament a […]

INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ D’UNA PART DE LA COL·LECCIÓ DE L’HERBARI DE L’IBB

Durant el mesos de febrer i març del 2015 s’ha portat a terme el canvi de líquid conservant i de recipients en diferents col·leccions conservades a l’herbari, per part d’Olga Muñoz, restauradora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB): Col·lecció d’algues: formada per algues continentals recol·lectades per Ramon Margalef (1919-2004) en els inicis de […]

Plantes alimentàries i multiculturalitat al barri del Fondo

El projecte de recerca “Plantes alimentàries i multiculturalitat al barri del Fondo: processos de transculturació i etnobotàniques urbanes a la Santa Coloma de Gramenet del segle XXI” s’inscriu en la línia d’investigació en etnobotànica que duu a terme un equip (www.etnobiofic.cat) del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona […]