Site Loader

SEMINARI: Al voltant de la col·lecció Salvador. Tasca feta, treballs en marxa i perspectives de futur

Cicle de seminaris IBB

Ponent: Dr. José Pardo-Tomás, investigador científic del CSIC a la Institució Milà i Fontanals

Data: Dimarts 24 de febrer 2014, 12:00 hores.

Lloc: Sala Salvador de l’IBB.


RESUM

Ara fa poc més de 77 anys, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava la incorporació de la Col·lecció Salvador a l’Institut Botànic per tal d’evitar que “pugui córrer el risc de sofrir perjudici o de perdre’s, i que continuï, com fins ara, sostret a l’estudi i consulta”.

Ara fa poc més de 2 mesos, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava la declaració de la Col·lecció Salvador com a “bé cultural d’interès nacional”, la qual atorga el màxim nivell de protecció legal als béns del nostre patrimoni cultural que assoleixen aquesta consideració legal.

Entre una i altra data, s’ha recorregut un llarg camí ple d’històries interessants i relativament desconegudes. La intenció del seminari és presentar-ne un breu panorama d’aquesta història, però posant l’èmfasi en les tasques fetes o en marxa al voltant del projecte Salvadoriana, així com debatre les perspectives de futur que la Col·lecció ofereix, tant en el camp de la recerca històrica i científica com en el camp de la comunicació i la divulgació del patrimoni científic.

Post filter

Events