Facebook Twitter Instagram Youtube

Sol·licitud de préstecsL’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) només admet sol·licituds de préstec que provinguin d’institucions científiques reconegudes. La petició cal fer-la per escrit mitjançant una carta formal del conservador o director de la institució que es farà càrrec de la correcta conservació i devolució del material. Aquesta s’ha d’adreçar al conservador de l’herbari BC, la Dra. Neus Ibáñez, ja sigui per correu electrònic (nibanez@ibb.csic.es) o per correu ordinari (Pg. Migdia s/n, 08030 Barcelona).

A la sol·licitud ha de constar el nom de l’investigador que ha de treballar amb el material. Es important indicar també l’objectiu del treball que es vol realitzar, els tàxons que es demanen i l’àrea geogràfica d’interès. El conservador es reserva el dret de no atendre aquelles peticions que no ofereixin les garanties necessàries.

Consulteu si us plau les normes sobre els préstecs abans de fer la petició de material. Cal tenir en compte que els herbaris històrics (excepte la col·lecció Sennen) i els tipus nomenclaturals estan exclosos de préstec. En cas de voler realitzar mostrejos destructius consulteu la política de l’herbari sobre aquest tema.

Si l’investigador considera que la imatge de l’espècimen pot ser suficient per a l’objectiu de la seva recerca, consulteu les que es troben disponibles en línia o feu una petició d’imatges.