Facebook Twitter Instagram Youtube

Sol·licitud d’imatgesEn ocasions, una imatge digital a alta resolució d’un espècimen pot ser suficient per als investigadors. En aquest cas cal fer una petició d’imatges al conservador de l’herbari BC, la Dra. Neus Ibáñez, via correu electrònic (nibanez@ibb.csic.es).

A la sol·licitud ha de constar l’objectiu del treball que es vol realitzar, els tàxons que es demanen i l’àrea geogràfica d’interès. En el cas de fer una petició d’un nombre elevat d’imatges, el conservador es reserva el dret de denegar-la. Abans de fer la sol·licitud és recomanable consultar les imatges que es troben disponibles en línia.

Per a l’obtenció de les imatges s’utilitza un escàner invertit que permet escanejar els plecs d’herbari sense malmetre’ls. La imatge obtinguda, de 600 dpi de resolució, permet la visualització de la majoria dels detalls de l’espècimen.

L’ús comercial i de redistribució d’aquestes imatges requereix el consentiment explícit del conservador de l’herbari BC i només podran ser utilitzades amb motiu de recerca i en publicacions científiques. Les imatges utilitzades s’hauran de designar amb l’acrònim BC i en el copyright s’ha de fer constar de manera inequívoca “© Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona). Reproducció autoritzada”. De tota publicació en què apareguin imatges d’espècimens de l’herbari, se n’han de lliurar dos exemplars de cada edició a la biblioteca de l’IBB.