Facebook Twitter Instagram Youtube

Herbari ICHNLa Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) es va crear l’any 1899 a Barcelona i es dotà, així que pogué, d’una biblioteca i d’un petit museu que incloïa, com a mínim des del 1904, un herbari. Aquest fou conservat als locals de la mateixa Institució, al Centre Excursionista de Catalunya, fins que, primer de manera transitòria (1916), i després definitivament (1917), quedà sota la responsabilitat de Pius Font i Quer (soci de la ICHN) a la Secció Botànica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona del qual també n’era naturalista agregat des del 1916. Allí restà dipositat fins que, el 1934, aquesta secció esdevingué l’actual Institut Botànic de Barcelona (IBB), on s’ha mantingut fins a l’actualitat segregat de l’herbari general.

Aquesta col·lecció consta de 1.202 plecs (recol·lectats entre els anys 1819 i 1916 per prop de dos-cents botànics) reunits en 26 caixes, cada una de les quals consta de plecs corresponents a 2 o 3 famílies diferents, sense cap ordre en concret. Tal com ha arribat fins a nosaltres, està constituït en part per plantes que cedí la família de Frederic Trèmols a aquesta societat l’any 1912, tal i com consta a les Actes de la ICHN. També s’hi conserva part de l’exsiccata Plantes d’Espagne del germà Sennen dels anys 1905-1916, una col·lecció cedida a la ICHN l’any 1916. Finalment també en fan part algunes herboritzacions dutes a terme pels membres de la Institució.

Més informació a:

  • Ibáñez, N., Camarasa, J. M., Montserrat, J. M. & Soriano, I. 2004. L’herbari de la Institució Catalana d’Història Natural. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 72: 5–18 (pdf).