Facebook Twitter Instagram Youtube

PréstecPréstec personal

El servei de préstec personal de la Biblioteca de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) està a disposició de tots els seus usuaris, hi pertanyin o no. Per a utilitzar-lo cal estar donat d’alta a la base de dades d’usuaris de la Xarxa de Biblioteques del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Si no és el cas, haurà d’omplir un formulari que se li proporcionarà a la pròpia biblioteca i ensenyar un document identificatiu (DNI o similar).

Gran part del fons de la biblioteca és prestable. No obstant això, hi ha alguns materials exempts de préstec com:

– Monografies assenyalades amb un punt vermell
– Revistes
– Fons antic
– Mapes
– Tesis doctorals no publicades
– Microfitxes

Per a més informació podeu consultar la normativa de préstec de la biblioteca.

Préstec interbibliotecari

Aquest servei es presta únicament als usuaris de l’IBB. El préstec interbibliotecari permet obtenir documents originals o reproduccions de llibres i revistes que no es troben entre els fons del centre. Per a sol·licitar-ho cal dirigir-se a la biblioteca amb la referència del document desitjat.

Per a més informació, Xarxa de biblioteques del CSIC.