Facebook Twitter Instagram Youtube

Consultes PAPIEl servei PAPI permet accedir als recursos electrònics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), com son bases de dades, revistes electròniques amb subscripció, etc., des de qualsevol lloc amb connexió a internet sense que hagi de ser necessàriament un centre CSIC.

Per sol·licitar l’alta ompli el següent formulari web dins la Intranet Corporativa del CSIC.

Termes i condicions de la sol·licitud d’alta i ús del servei Papi:

  • Perquè sigui efectiva la petició, el sol·licitant ha d’estar donat d’alta a la intranet del CSIC.
  • El Servei PAPI està destinat exclusivament al personal que treballa en centres del CSIC, propis o mixtes, i manté una relació laboral (s’inclouen els becaris) amb els mateixos, ja sigui de forma permanent o temporal.
  • No es proporcionarà aquest servei al personal de les unitats associades.
  • La sol·licitud d’alta al servei PAPI suposa un compromís d’acceptació de les condicions d’ús que figuren en les llicències de les Revistes Electròniques i Bases de Dades contractades pel CSIC (Veure resum de les condicions d’ús).
  • Aquest és un servei personal, el nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles i l’usuari es compromet a custodiar-ne la confidencialitat i, en cap cas, proporcionar-los a terceres persones.

Accés a PAPI