Facebook Twitter Instagram Youtube

RECERCA

biodiv

BIODIVERSITAT I EVOLUCIÓ DE PLANTES

Aquest grup desenvolupa una disciplina de síntesi i usa dades procedents de diferents camps de la biologia: anatòmiques, cariològiques, citogenètiques, geogràfiques, moleculars, morfològiques, palinològiques i químiques. Totes aquestes dades…


DIVERSITAT VEGETAL, EVOLUCIÓ DEL GENOMA I ETNOBOTÀNICA

La investigació del grup té dos focus d’interès: d’una banda, estudiar els canvis que esdevenen en el genoma vegetal interpretats en un context evolutiu, i per una altra,…


historia

COL·LECCIONS, FLORA I VEGETACIÓ

Aquest grup de recerca té com a objectiu principal posar en valor les col·leccions botàniques com a dipòsits d’informació sobre la distribució, ecologia, fenologia i variabilitat dels tàxons; així com estudiar la flora i vegetació d’un territori,…