Facebook Twitter Instagram Youtube

PLANT rDNA DATABASEPlant rDNA database

Autors: Grup de Recerca EtnoBioFic, integrat per experts del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la UB (unitat associada al CSIC), l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) i la Universitat de París Sud (França).

Contingut: La base de dades Plant rDNA és un recurs en línia que proporciona informació sobre el nombre i la posició dels senyals d’ADN ribosòmic, així com de les seves estructures en 1.639 espècies de plantes (a partir d’aproximadament 3.000 registres). Les dades han estat extretes de més de 600 publicacions sobre citogenètica molecular utilitzant sobretot la hibridació in situ fluorescent (FISH) dels gens de l’ARN ribosòmic 5S i 18S – 5.8S – 26S. En els casos en què s’ha trobat, també s’inclou informació com el nivell de ploïdia, el nombre de cromosomes, la mida del genoma i el cicle vital.