Facebook Twitter Instagram Youtube

GSAD: GENOME SIZE IN ASTERACEAE DATABASEGSAD: Genome Size in Asteraceae Database

Autors: Grup de Recerca EtnoBioFic, integrat per experts del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la UB (unitat associada al CSIC), l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB) i la Universitat de París Sud (França).

Contingut: GSAD és un catàleg exhaustiu que conté dades sobre la quantitat d’ADN d’espècies de la família de les Asteraceae. Es recullen dades de 1.219 espècies prenent com a base 2.768 registres de 133 publicacions, el que suposa aproximadament un 5% de les espècies, un 10% dels gèneres, un 40% de les tribus i un 50% de les subfamílies de les Asteraceae.

El principal objectiu de la base de dades és donar accés a la informació sobre la mida del genoma de les asteràcies a científics interessats en la caracterització i evolució del genoma d’aquestes espècies, tant des d’un enfocament bàsic (sistemàtica molecular de plantes, programes de seqüenciació NGS, biologia evolutiva del desenvolupament, etc.), com aplicat (DNA barcoding, cultius, ajuda en la identificació d’espècies o materials vegetals, etc.). La base de dades conté informació extreta d’articles ja publicats o que es trobaven pendents de publicació fins al juny de 2013. Està prevista la realització d’actualitzacions periòdiques.