Facebook Twitter Instagram Youtube

Bases de dades

PLANT rDNA DATABASE

La base de dades Plant rDNA és un recurs en línia que proporciona informació sobre el nombre i la posició dels senyals d’ADN ribosòmic, així com de les seves estructures en 1.639 espècies…


GSAD: GENOME SIZE IN ASTERACEAE DATABASE

GSAD és un catàleg exhaustiu que conté dades sobre la quantitat d’ADN d’espècies de la família de les Asteraceae. Es recullen dades de 1.219 espècies prenent com a base 2.768…