Memòries anuals

Per donar a conèixer l’activitat que es porta a terme a l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), el centre publica anualment una memòria. Aquesta conté l’activitat científica i tècnica portada a terme pels investigadors, pel departament de col·leccions i per la biblioteca i l’arxiu. Des del 2014 s’ha inclòs un nou apartat de transferència de coneixement per tal d’incorporar-hi les diverses activitats que es duen a terme de docència i difusió.