Facebook Twitter Instagram Youtube

Pràcticums i Treballs de Fi de GrauDes de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) s’ofereixen treballs de Pràcticum i de Treball de Fi de Grau (TFG) per a alumnes de la Universitat de Barcelona (UB):

  • A l’herbari s’ofereix la possibilitat de fer els Pràcticums realitzant diferents tasques associades a la gestió d’una col·lecció botànica, tant des de punt de vista tècnic com taxonòmic i de determinació de plecs. També s’ofereix la possibilitat de fer un TFG amb les dades obtingudes.
  • Al laboratori es poden realitzar pràcticums i TFG sobre mètodes moleculars aplicats a la botànica. L’anàlisi de les dades mitjançant diferents programes informàtics i estadístics permet a l’alumne interpretar i discutir les dades.

Podeu consultar aquestes dues ofertes en aquest enllaç (només accessible per alumnes de la UB).

Els Treballs de Fi de Grau duts a terme a l’IBB són:

  • Forés, T. Estudi de l’origen híbrid de Carduncellus hispanicus subsp. intercedens. Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia. Setembre de 2018. Tutores: N. Garcia-Jacas i R. Vilatersana.
  • Galceran, M. . Aplicació de la taxonomia integrativa per la delimitació de noves espècies. Un exemple dins el grup Rhaponticum. Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Setembre de 2018. Tutores: N. Garcia-Jacas i R. Vilatersana.
  • Monge, A. Filogeografia de Carduncellus pinnatus Universitat de barcelona. Facultat de Biologia. Juliol de 2016. Tutora: N. Garcia-Jacas.
  • Alegre, G. Study of the evolution and the structure of the ribosomal RNA genes in plants: analysis of the intergenic spacer (IGS) in species of the genus Armeria Facultat de Biologia. Setembre de 2015. Tutores: T. Garnatje i S. Garcia.
  • Sans, V. Estudi dels materials nord-africans de la família Cistaceae de l’herbari BC. Facultat de Biologia. Juny de 2015. Tutora: N. Ibáñez.
  • Viñolas, E. Col·laboració en la informatització i estudi de l’Herbari del Nord d’Àfrica de l’Institut Botànic de Barcelona. Facultat de Biologia. Febrer de 2013. Tutora: N. Ibáñez.
  • Zani, D. Phylogeographic and conservational studies of an Iberian endemism, Carduncellus dianius (Compositae) . Università degli studi di Pavia, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” (Itàlia). 2014. Tutors: R. Vilatersana i A. Balestrazzi.